Music training

Learn music professionally

piano

آموزش کلی تمامی مراحل پیانو

دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
Drums

آموزش درامز از مقدماتی تا پیشرفته

دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
Guitar

آموزش گیتار از مبتدی تا حرفه ایی

دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
flute

آموزش فلوت در نوع کلید دار و معمولی از مقدماتی تا پیشرفته

دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد: