Business

Know the success factors in business

T-01 C.E
Commercial Encounters مصاحبه های تجاری
دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
basic
همانگونه که میدانید، امروزه کمتر دیده میشود که یک تجارت با برنامه ریزی و دقت واقعی شروع گردد. آن هم تنها به این دلیل است که قبل از شروع شغل مورد نظر به دو نقطه باید نگریست! اول؛ نحوه شروع اولیه و سپس؛ آینده ای که در آن شغل بدان خواهیم رسید.
Advertising Techniques
تبلیغات هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری هست، اما نکته مهم اینکه روشهای صحیح تبلیغات کدام است، چگونه می توان با کمترین هزینه بالا ترین درآمد را با روش صحیح تبلیغاتی ایجاد نمود
Elementary
فروشندگی نیاز به مهارتهای ریزی دارد که چنانچه درست بکار گرفته شود میتواند سود بسیار مناسبی را به مجموعه تجاری شما برساند، یکی از دلائل عدم فروش مناسب نداشتن علم کافی نسبت به نحوه فروشندگی می باشد
Customer acceptance
این دوره در حال ساخت است
The building
این دوره در حال ساخت است
Customer Influence
این دوره در حال ساخت است
Customer control
این دوره در حال ساخت است
T-02 A.T.S
Advanced Technique of Salesmanship تکنیکهای پیشرفته فروش
دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
Buyer's ability
عدم توان مالی خریدار. این دوره در حال ساخت است
Did not say "Yes"
چرا مشتری بله نمی گوید؟ این دوره در حال ساخت است
Changes required for sale
تغییرات مورد نیاز برای فروش. این دوره در حال ساخت است.
The result of sales energy
نتیجه و انرژی های فروش. این دوره در حال ساخت است.
T-03 M&K
Management & Keeping Job مدیریت بر سازمان و حفظ شغل
دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
manegment1 - organizational chart
یکی از مهمترین ارکان مدیریت داشتن چارت سازمانی منظم و نفوذ پذیری مدیران است، لذا از استخدام تا ارتقاء سمت خود دارای قوانینی هست که مدیران میبایست از روش صحیح استفاده نمایند.
manegment2 - Protection of trade
راه اندازی یک تجارت گرچه روندی سخت بنظر می رسد اما نگهداری شغل و حفظ برند و همچنین ارتقاء دادن آن از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیار مشکل می باشد، لذا تمام کسانی که میخواهند موفق شوند باید از منابع مدیریتی بطور کامل استفاده نمایند.
manegment3 - Quantum leaps
چنانچه درروند پیشرفت توانمندان دنیا بنگریم خواهیم دید که آنان از نظر دیدگاه کوانتمی بسیار قوی و دارای تمرکزی فراتر از دیگران داشته اند و آن چیزی نیست جز جهش های کوانتمی
manegment4 - Trade elements
شش عنصر موفقیت در تجارت موفقیت هر تجارتی به عناصر داخلی آن وابسته هست، این عناصر عبارتند از: زمان، امکانات، آموزش، ارزش، گسترش، تفریح
manegment5 - Management masks
هزینه ها و درآمدها پشت نقاب مدیریت، گاهی اوقات نمیدانیم چه هزینه هایی باید انجام شود تا سود دهی بالا برود، در حالیکه هرگز تلاشی نمی کنید، اما در مقابل هزینه هایی هست که میبایست هرچه سریعتر جلوی آن را گرفت ، که متاسفانه به آن ادامه داده میشود.
manegment6 - Crisis Management
مدیریت بحران می تواند هر مشکلی را از سر راه حل کند. به شرطی که بدانیم همیشه ما با سه بحران روبرو هستیم که عبارتند از: بحران خودساخته. بحران غیر منتظره و بحران تدریجی و باید برای هرکدام از آنها استراتژی خاص خود را بکار برد. در این دوره می آموزیم که چگونه با هرکدام از بحرانها روبرو شویم
manegment7 - Create money
آیا برای موفق شدن نیاز به سرمایه نقدی است؟ شما در این دوره قدرت تولید پول از طریق اعتبار و تولید پول از طریق پول را می آموزید. خلق پول نیاز به دو فرایند اساسی دارد که عبارتند از:
managment8 - Beyond Money
یک قدم فراتر از ثروت چرا تولید ثروت برای برخی افراد در مقطعی متوقف می شود. یک قدم فراتر از ثروت یعنی اینکه شما بتوانید بعد دوم تجارت خودتان را بشناسید و بدانید در همین لحظه ایی که حضور دارید کدام یک از ستونهای مالی شما بعنوان درآمد محسوب میگردد یا بعنوان هزینه؟
T-04 M.Mm
Marketing & Market management بازاریابی و مدیریت بازار
دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
T-05 C.S.W
Clerical & Secretarial Work رئیس دفتر و اصول منشی گری
دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد:
T-06 B.L
Body Language آکادمی زبان بدن
دوره های این ترم شامل موارد زیر میباشد: